ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Τα εικονίδια των εκπτώσεων δεν εμφανίζονται, βάσει Υ.Α. 35935/2023 - Οι χαμηλές μας τιμές παραμένουν ίδιες.
Είσοδος στον λογαριασμό σας
Το καλάθι μου

Προϊόντα: {{countCartProducts}}
Σύνολο : {{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ - {{(cartDefaultCouponDiscount * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ = {{((cartTotal - cartDefaultCouponDiscount) * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€ {{(cartTotal * selectedCurrency.rate).toFixed(2)}}€

Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 49.00€

Όροι Διαγωνισμού για τριήμερο στο ΠΗΛΙΟ!

Όροι Διαγωνισμού για τριήμερο στο ΠΗΛΙΟ!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«Ταξίδι στο Πήλιο»

 

Το Φαρμακείο με την επωνυμία Pharmacy Discount (εφεξής «Διοργανωτής») το οποίο εδρεύει στην Άνοιξη Αττική, Ανοίξεως Σταμάτας 2, ΤΚ 14569, ΑΦΜ 997059531, ΔΟΥ Κηφισιάς , διοργανώνει για τους καταναλωτές των προϊόντων του, τον παρόντα πανελλαδικό διαγωνισμό με τίτλο «Ταξίδι στο Πήλιο» (εφεξής «Διαγωνισμός»), για την κλήρωση δώρων σε όσους συμμετέχουν σε αυτόν.

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν, όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής «Διαγωνιζόμενοι»). Ειδικότερα, στον διαγωνισμό το δικαίωμα συμμετοχής παρέχεται στον καταναλωτή ο οποίος καταχωρεί παραγγελία στο www.pharmacydiscount.gr αξίας €59 και άνω. Το δικαίωμα συμμετοχής υφίσταται για όσο χρόνο διαρκεί ο Διαγωνισμός και ασκείται μόνον σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους και τρόπους.

 2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι απασχολούμενοι με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής στον Διοργανωτή ή με τον καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι και Β’ βαθμού. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, καθ' οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ' όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη

 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 07/02/2024 - (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 18/02/2024, ώρα 23:59 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, οι συμμετοχές είναι αυτοδικαίως άκυρες. 

 4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Έκαστος Διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό εφόσον προβεί στην αγορά προϊόντων από το www.pharmacydiscount.gr συνολικής αξίας €59 και άνω, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στη διεύθυνση www.pharmacydiscount.gr καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 3. 

Κάθε Διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα των πολλαπλών συμμετοχών καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού εφόσον προβεί σε αγορά προϊόντων €59 και άνω από το Pharmacy Discount, όπως καθορίζεται παραπάνω, κάθε φορά. Διευκρινίζεται ότι παρόλο που κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πολλαπλής συμμετοχής, θα μπορεί να κερδίζει δώρο δια της κληρώσεως μόνο μία (1) φορά.

Συμμετοχές υποβαλλόμενες από τα αποκλειόμενα κατά την παράγραφο 2 πρόσωπα δεν θα λαμβάνονται υπόψιν και θα αποκλείονται της κληρώσεως. Tυχόν έλλειψη ή ανεπάρκεια προϊόντων ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό, εξαιτίας του οποίου στερήθηκε οποιοσδήποτε της δυνατότητας συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν θα συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη του Διοργανωτή έναντι των διαγωνιζομένων.

Κάθε νικητής οφείλει να διατηρήσει την απόδειξη αγοράς του/των προϊόντος/ων μέχρι το τέλος του διαγωνισμού και να την προσκομίσει ως πειστήριο για την παραλαβή του δώρου του.

 5.ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ανάδειξη του νικητή και του επιλαχόντα του διαγωνισμού γίνεται ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Για την προετοιμασία της κλήρωσης, συγκεντρώνονται οι αιτήσεις συμμετοχής και ελέγχεται κατ’ αρχάς εάν υπάρχουν περιστατικά που δικαιολογούν τον αποκλεισμό κάποιου διαγωνιζόμενου κατά τους Όρους. Εν συνεχεία, οι αιτήσεις συμμετοχής που κρίθηκαν κατ’ αρχήν σύμφωνες με τους Όρους καταχωρούνται με τον μοναδικό αριθμό που φέρουν στη βάση δεδομένων του Διοργανωτή.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 19η Φεβρουαρίου 2024 στα γραφεία του Διοργανωτή, με τη χρήση του προγράμματος http://www.randomizer.org/ και του σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου συμμετεχόντων (εφεξής το «αρχείο συμμετεχόντων»). Πληροφορίες για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης είναι διαθέσιμες μέσω του randomizer.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.randomizer.org/about.html.

Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής που θα λάβει το έπαθλο της παραγράφου 6. Μετά την ανάδειξη του ενός (1) νικητή, η κλήρωση θα συνεχίσει, προκειμένου να αναδειχθούν τρεις (3) επιλαχόντες.

6. ΔΩΡΑ

Ο νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για 2 άτομα στο Πήλιο με πληρωμένη τη διαμονή για 2 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο συμπεριλαμβανομένου πρωινού στο Archontika Karamarlis Boutique Hotel. Η εξαργύρωση του δώρου πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2024, εκτός περιόδου Πάσχα και επίσημων αργιών και κατόπιν διαθεσιμότητας του ξενοδοχείου. 

7. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

Ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με το τηλέφωνο που έχει καταχωρήσει κατά την καταχώρηση της παραγγελίας στο www.pharmacydiscount.gr ή/και μέσω email. Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας), προκειμένου να μπορεί να γίνει η παράδοση των δώρου. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο της ταυτότητας του νικητή για να διαπιστώσει την ταυτοπροσωπία σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο.

Μετά την παρέλευση 2 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ειδοποίησης ενός νικητή, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και το δώρο απόλλυται. Το δώρο αυτό θα προσφέρεται στον κατά περίπτωση επιλαχόντα, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που θα γίνεται μέσω τηλεφώνου μέσα σε εβδομήντα δύο (72) ώρες από τη συμπλήρωση των 7 ημερολογιακών ημερών που αφορούν τον αντίστοιχο νικητή. 

Μετά την παρέλευση 7 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ειδοποίησης του κατά περίπτωση επιλαχόντα, σε περίπτωση μη επικοινωνίας αυτού και μη δήλωσης αποδοχής του δώρου ή μη διεκδίκησης του για οποιοδήποτε λόγο ή άρνησης παραλαβής του δώρου ή σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο, το σχετικό δώρο χάνεται οριστικά. 

8. ΕΥΘΥΝΗ

Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του ελέγχου του, όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά, για λόγους ανωτέρας βίας, τεχνικών προβλημάτων, μη αποδοχής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εσφαλμένου τρόπου αποστολής της παραγγελίας, ή για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα του Διαδικτυακού Τόπου: α) δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας στους διαγωνιζόμενους για οσοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. 

Ο Διοργανωτής δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στη μεταφορά και παράδοση του δώρου ή για τυχόν ματαίωσή της για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία (π.χ. αδυναμία νικήτριας να παρευρεθεί, κλπ).

Ο Διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τη νικήτρια στην περίπτωση δήλωσης λανθασμένων στοιχείων ή στοιχείων που είναι ελλιπή, ή λόγω αδυναμίας εντοπισμού του, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενημέρωσή του ή λόγω επίδειξης εκ μέρους του αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας ως προς την κατοχύρωση και παραλαβή του δώρου του, εντός των προθεσμιών της παραγράφου 7.

Ο Διοργανωτής, οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, για οποιαδήποτε ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διοργάνωση του παρόντος διαγωνισμού έχει ως κύριο σκοπό τη διαφήμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος του PHARMACY DISCOUNT στο καταναλωτικό κοινό και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιοποίηση αυτών στα ΜΜΕ. Κατ’ επέκταση η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την αποδοχή, εκ μέρους των συμμετεχόντων, του ως άνω σκοπού και αποδοχής δημοσιοποίησης  ορισμένων προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τους, προς εκπλήρωση του ως άνω σκοπού. 

Η ηλεκτρονική αποδοχή των όρων του παρόντος, η συμμετοχή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στον διαγωνισμό καθώς και η συμμετοχή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην κλήρωση συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης των συμμετεχόντων προς τον Διοργανωτή προκειμένου ο τελευταίος να προβαίνει, κατά την εύλογη αυτού κρίση,  για τους σκοπούς του παρόντος στην ανακοίνωση ή/και δημοσίευση του ονόματος τους.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες συναινούν στο να επεξεργαστεί ή/ και διαβιβάσει o Διοργανωτής τα ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά και μόνο σε πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Διοργανωτή, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους, παρέχουν στον Διοργανωτή τη συγκατάθεση και την άδειά τους σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και τον Ν. 3471/2006 και ως αυτοί θα ισχύουν κάθε φορά, για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία γνωστοποιούν οι ίδιοι για το σκοπό της συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, πλέον των ως άνω και για τη λήψη ενημερωτικών email, επιστολών, SMS σχετικά με τα προϊόντα, υπηρεσίες και εκδηλώσεις της εταιρείας, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση τους για τις δραστηριότητες, υπηρεσίες και προϊόντα  της εταιρείας. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά email, μπορείτε να διαγραφείτε από την λίστα αποδεκτών  του ανά πάσα στιγμή. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στον σύνδεσμο που περιλαμβάνεται σε κάθε email. Έπειτα θα ακολουθήσετε τη διαδικασία διαγραφής ή μπορείτε να μας στείλετε την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για τη λήψη του ενημερωτικού email (γνωστοποίηση αποχώρησης) μέσω email.

Τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα παραμείνουν προς φύλαξη, σύμφωνα με τα εξής χρονοπλαίσια:

- Τα προσωπικά δεδομένα των επιτυχόντων στο διαγωνισμό  θα τηρούνται για μία δεκαετία,  σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, μετά  το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας  που είναι αναγκαίο χρονικό όριο εκ του νόμου για την διαφύλαξη τυχόν νομικών αξιώσεων και διενέξεων  καθώς και φορολογικών ελέγχων.

- Τα προσωπικά δεδομένα των μη επιτυχόντων υποψηφίων θα διαγράφονται μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας κλήρωσης, και πάντως εντός μηνός από το πέρας αυτής.

Τα τυχόν δοθέντα email,  και μόνο,  αμφοτέρων των κατηγοριών, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται,  για τους ως άνω αναφερόμενους επικοινωνιακούς λόγους, μέχρις ότου ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, ως αναφέρεται ανωτέρω.

Τα στοιχεία που μας παρέχετε θα παραμείνουν στο διακομιστή μας στην Ελλάδα, επί της Ανοίξεως Σταμάτας 2 στην Άνοιξη Αττικής, καθώς και στα γραφεία μας στη διεύθυνση Χελμού 39, 14565, Άγιος Στέφανος και πρόσβαση σε αυτά θα έχουν μόνο πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του Διοργανωτή και µόνον κατ’ εντολή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία

Ο Διοργανωτής δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω, και για την εκπλήρωση του σκοπού του διαγωνισμού και για όσο χρόνο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση αυτού,  εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία.

Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και σας αφορούν, όπως επίσης να υποβάλλετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα, να ζητήσετε την επικαιροποίηση αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής αυτών. Για να δείτε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας μέσω email στο info@pharmacydiscount.gr .

Παρόλο που Ο Διοργανωτής χρησιμοποιεί εύλογα μέτρα για την προστασία από ιούς και άλλα επιβλαβή στοιχεία, η φύση του Διαδικτύου είναι τέτοια ώστε είναι αδύνατο να διασφαλιστεί ότι τα e-mails, τα οποία ενδέχεται να σταλούν από εμάς, δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Ο Διοργανωτής εξασφαλίζει την κρυπτογραφημένη μετάδοση των δεδομένων της και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέσο για την ασφαλή μετάδοση και αποθήκευση αυτών.

10. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως ενδεικτικώς να μεταθέσει ή να τροποποιήσει το διάστημα διεξαγωγής του, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης ή διαφορετικής αξίας, σύμφωνα με την κρίση του, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο χωρίς πρότερη ειδοποίηση η επεξήγηση προς τις συμμετέχουσες, παρά μόνον με την υποχρέωση να ενημερώσει  άμεσα τους υπεύθυνους της σελίδας www.pharmacydiscount.gr .

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

12. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων και την παραίτηση των διαγωνιζομένων από οποιοδήποτε δικαίωμα προσβολής τους για οποιονδήποτε λόγο. 

 

ΞΕΚΙΝΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΟΥ ΕΔΩ !